If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang sử dụng bộ lọc web, vui lòng kiểm tra lại xem bộ lọc có chặn hai tên miền *.kastatic.org*.kasandbox.org hay không.

Nội dung chính

Thể hiện các nhóm giống nhau bằng phép nhân

Vấn đề

Hãy cho biết những phép tính nào sau đây có kết quả bằng với 7 lần sáu?
Chọn 2 đáp án: