If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Thể hiện các nhóm giống nhau bằng phép nhân

Vấn đề

Hãy cho biết những phép tính nào sau đây có kết quả bằng với start color #1fab54, 7, end color #1fab54, start color #11accd, start text, space, l, a, with, \^, on top, with, \`, on top, n, space, s, a, with, \', on top, u, end text, end color #11accd?
Chọn 2 đáp án:
Gặp khó khăn?
Gặp khó khăn?