If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Bài tập mẫu: Trừ các số có 3 chữ số (có nhớ hai lần)

Thực hiện phép trừ có nhớ 913-286. Được tạo bởi Sal Khan.

Tham gia cuộc thảo luận?

Chưa có bài đăng nào.
Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.

Thuyết minh video

Em hãy lý 9 trang 13 - 286 Nhưng trước tiên của sẽ làm theo cách hơi khác mình đã lấy mẫu số này và tắt chúng xe với Chín này ở hàng trăm đại diện cho 900 41 ở hàng chục đại diện cho 10 số 3 ở Hà Nội đại diện cho 3 thứ tự 286 là 200 cộng 80 cộng 6 Vậy mình thử trường từ Hàn Nếu mình bắt đầu ở hàng đơn vị thành lập một vấn đề ngay lập tức 3 nhỏ hơn 600 số để lấy số nhỏ chừng số lớn mình cũng có một vấn đề ở hàng chục 80 Lớn hơn mười tám mười Lớn hơn mười Làm sao để lấy số nhỏ - số lớn và bài Nghĩ câu trả lời là đi nhớ hay còn gọi là lý mượn mình sẽ lấy giá trị từ một hàng và đưa nó cho hàng khác Giả sử cho trường hợp mà mình có ba này và mình muốn lấy một tô giá trị từ một trong những hàng khác mình có thể lấy nhà hàng chục bệnh thì đây sẽ trở thành không Nếu mình đưa 10 đó cho hàng đơn vị 10 + ba là 13 13 chú ý mình không thay đổi giá trị 900 + không cộng 13 vẫn là 913 bây giờ vẫn để ở hàng đơn vị đã được giải quyết mà có thể lấy 13 - 6 rồi nhưng vẫn còn vấn đề ở hàng chục bây giờ mình phải lấy không - 80 làm sao bây giờ mình có thể đến hàng trăm và lấy 100 từ 900đ mình còn 800 rồi Tôi nói cho hàng chục Nếu mình đưa nói cho hàng chục vậy đây sẽ là một trăm chú ý cái này vẫn còn lại là 913 800 cộng 100 cộng 13 vẫn là 913 tại sao cái này là hữu ích bây giờ trong mỗi cột mình khi chờ số nhỏ bạn sẽ nói ở đây không phải dấu sao nhưng mình đã có vú sữa đây Vậy mình lấy 13 - 6 mình đang lấy 100 triệu tám mươi tám trăm -212 là 13 - sáu là bảy 180 và 20 800 - 200 là 600 vậy vì còn 600 cộng 20 cộng 7 là 627 nên sẽ làm tương tự ở đây như mình sẽ không thích các con số 6 lớp hơn ba mình sẽ làm gì Mày có thể tượng từ hang chung mình có thể lấy mồi từ đây để mình còn không chụp về đưa một chục đó cho hàng đơn vị tại mình đưa 10 cho ba là thành 13 10 bây giờ mình có một vấn đề ở hàng chục Làm sao để không - 81 thể lấy 100 300 lên 900 trở thành 800 và đưa 100 đến hàng chục vạn tệ nước 100 cho hàng chục 100 + không dùng là 100 100 cũng là mười dùng lời Trung bây giờ mình đã sẵn sàng đến -13,6 là 7 - 8 là hai nhớ rằng tl10 chục - 8 chục để được 2100 - 80 sẽ được 20 cuối cùng mình có 800 - 200 Nếu là 600 627