If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Phân loại hình bằng các đặc điểm của chúng

Phân loại các hình dựa vào số lượng cạnh, số góc và độ dài các cạnh. Được tạo bởi Sal Khan.

Tham gia cuộc thảo luận?

Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.

Thuyết minh video

ở trong video này thì chúng ta sẽ học về các cách để phân loại các hình khác nhau chúng mình có thể thấy là trong cuộc sống mình có rất nhiều hình dạng khác nhau và ở đây thì mình đã lấy ra 5 hình dạng khá là tiêu biểu trong cuộc sống vậy thì chúng ta có những cách nào để phân loại nợ mình dạng này nhở chúng mình sẽ làm cùng nhau nhé Ở đây thì mình có 5 hình khác nhau và 5 hình lại có những màu sắc khác nhau và cách đầu tiên để phân loại là chúng ta sẽ đến số cảnh của từng hình mình sẽ biết ở đây nhá số cạnh của từng hình Làm cách nào để mình biết được mỗi hình có bao nhiêu cạnh đó được rồi Ở hình đầu tiên chúng mình sẽ nhìn và hàng đầu tiên nhé hình đầu tiên ở đây thì đây là một phạm tại là một đoạn thẳng nối giữa 2 góc ở đây là một cạnh đây là hai cạnh đây là cạnh thứ ba và đây là cạnh thứ tư vậy nên hình này có bốn cạnh mô hình này có bốn cạnh vậy hình thứ 2 thì sao nhỉ ở hình thứ hai chúng ta có thể thấy là đây là một tạ ở đây là cạnh thứ hai đây là cạnh thứ ba và đây là cạnh thứ tư vậy thì hình này cũng có bốn phạm hình thứ ba thì sao nhỉ Ở hình này chúng ta có thể thấy là đây là mình rất là thú vị Nó không có cạnh nào cả bởi vì ở đây không có một đoạn thẳng nào cả mình không thấy một bạn thằng nào cả đâu cũng là đường cong nó không có cạnh vì nó không có một cạnh nào và cũng không có mức gấp nào cả Vậy nên mình sẽ biết ở đây là không cạnh anh không bạn Anh pha không cắt nó cũng không có một góc nào cả mình sẽ bổ sung thêm của các hình trước nhé Đây là uống cái có bốn cạnh và gấc là nơi mà các đoạn thẳng là cạnh giao với nhau vậy nên mình thấy là hình mẹ có bốn góc mô hình nền hình này có bốn Vậy mình đã đến bốn cạnh của nó rồi và nó có bốn gấp gấp là nơi những tại giao nhau vậy nên mình có thể biết đây là bốn vắt hình này thì không có góc nào cả Vậy thì màu xanh lá cây gì sao chứng minh xem nhé hình này có 1 2 3 và 4 cạnh và nó cũng có bốn góc vì vậy nên mình sẽ biết hình này cũng có bốn phạm và 4 góp giống như hình đầu tiên có phải là tất cả các hình để có bốn cạnh vào 4 góc không nhỉ Không phải nhé hình màu hồng này không có cặn và không có khóc mà cuối cùng là hình này sau khi mình để mình sẽ thấy nó có 12 và và cạnh hình này có 3 cạnh A và mình cũng có thể đến được nó có 1 2 3 3 vì nó có bà không khi đến đây chắc hẳn chúng mình đã hiểu được cách để phân loại các hình rồi thực ra chúng mình còn 1 cách nữa để phân loại các hình dạng đó chính là chứng minh sẽ xem hình đó có các cạnh bằng nhau hay không chứng minh sẽ ra xem hình đó có các cạnh bằng nhau hay không Bởi vì trong số này thì hình nào là hình có các cạnh bằng nhau nhỉ chúng mình sẽ cùng xem nhé ở huyện đầu tiên thì chúng ta biết là nó có bốn cách và mình sẽ có cạnh màu xanh lá cây này khi ngắm trong khi cạnh màu hồng thì lại dày dặn màu xanh ngon cạnh màu hồng Vậy nên hình này không có các cạnh bằng nhau ở hình thứ 2 mình sẽ thấy cạnh Màu hồng này có vẻ như là bằng cạnh Màu hồng này và cũng bằng cạnh này và bằng cách này Vậy thì hình này có các cạnh bằng nhau Anh ở hình thứ tư chứng minh sẽ có bốn cạnh của hình này đều bằng nhau A và hình cuối cùng cũng thế thì mình sẽ có cạnh này bằng cái này và bằng cảnh này vậy là ở đây chúng mình sẽ có hình thứ nhất hình thứ tư và hình chú Năm có các cạnh bằng nhau