If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang sử dụng bộ lọc web, vui lòng kiểm tra lại xem bộ lọc có chặn hai tên miền *.kastatic.org*.kasandbox.org hay không.

Nội dung chính

Khoảng cách thời gian (dưới 60 phút)

Vấn đề

Đồng hồ chỉ mấy giờ?
A clock with every hour labeled and tick marks every 1 minute. The short hand points between the 7 and the 8. The long hand points to the third tick mark after the 4.
Trong các đồng hồ dưới đây, đồng hồ nào chỉ thời gian sau 55 phút?
Chọn 1 đáp án:
Gặp khó khăn?
Gặp khó khăn?