If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Tìm độ dài cạnh còn thiếu khi chu vi được cho trước

Tìm độ dài cạnh còn thiếu của đa giác khi độ dài các cạnh khác và chu vi được cho trước.  Được tạo bởi Lindsay Spears.

Tham gia cuộc thảo luận?

Chưa có bài đăng nào.
Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.

Thuyết minh video

có chu vi của hình là 24 cm độ dài cạnh còn thiếu là bao nhiêu đề cho tao biết hình Dưới này còn có chu vi là 24 cm chu vi là 24 cm cho tao biết là tổng độ dài bên ngoài của hình là 24 cm Nhưng điều mà ta muốn biết là độ dài của cạnh còn thiếu cạnh còn thiếu là trận mà đề không cho độ dài thì nó sẽ là chậm ngay đây Bởi vì ta có một dấu chấm hỏi chẳng còn thiếu không được ký hiệu vậy càng phải tính độ dài của cạnh còn thiếu này sao cho tổng độ dài là 24 cm để bắt đầu có những gì ta đã biết ta biết cạnh trên cùng ngày cảnh trên cùng này có độ dài là 6cm + đi xuống phía bên trái áo dài năm mét + thế 4cm của cạnh dưới này và chặng cuối cùng mà ta biết nó dài 4 cm + chúng với [ __ ] bí ẩn này đã có chu vi là 24 toàn bộ độ dài tất cả trạng này 6 + 5 + 4 + 4 + số bí ẩn này sẽ bằng bằng chu vi là 24 Hãy cộng súng lại và đơn giản hóa bài toán hơn để tìm độ dài cạnh còn thiếu + theo thứ tự nào cũng được số tròn chung nên mình sẽ còn 4 và 6 bằng mươi mười + năm là mười lăm năm và 15 cộng 24 là 19 vậy ta biết 19cm đến từ đâu từ hàng này 19cm là độ dài của các cạnh màu xanh này vậy Cần thêm bao nhiêu cm áo cặp còn thiếu là bao nhiêu để có được chu vi của cả hơn là 24 cm ta có thể tính 19 cộng thêm một là 20 cộng 24 nữa là 24 Vậy thêm một là 20 và 24 và tổng cộng là em năm vậy độ dài trắng còn Hiếu là 5 cm độ dài cạnh ngay đây phải là 5 cm để có tổng chu vi là 24 nào hãy làm thêm một bài khác nữa lần này để cho chu vi của một hình chữ nhật là 32m và một cạnh là 11m vậy độ dài cạnh còn thiếu là bao nhiêu một lần nữa ta có một cạnh còn thiếu ai thử hình dung nhé hãy vẽ một hình chữ nhật 1 hình chữ nhật trong như thế này là tao ý là 11m vậy một cảnh là 11m và Vì tao biết độ dài cạnh này là 11m ta cũng biết cạnh này là 11 mét trong hình chữ nhật hai cạnh đối bằng nhau vậy ta biết độ dài hai cạnh này cần không biết là Trần nằm ở trên và dưới đây là những trận còn thiếu mày đưa ra chậm còn thiếu là bao nhiêu một lần nữa mà biết là có một chu vi là 32 m cho ta biết chu vi là 32 m câu hỏi là mười một cộng một cho hai cạnh này 11 và 11 cộng một con số bí ẩn nào đó và số đó cộng thêm con số biển đấy bởi vì hai cạnh này bằng nhau và nó sẽ cho ta tổng độ dài tổng độ dài là a32m là chu vi của hình hãy còn các số 11 11 + Một là 22,22 cộng thêm bao nhiêu thì bằng 32m nào 22 cộng thêm 10 là 32 Nhưng nếu mình ghi 1.2 cạnh là mười thì Trần còn lại sẽ đặt không Nó phải bằng nhau mà Làm sao để tao chia đều 10m cho hay chậm một nửa của Mười là năm Vậy mỗi trận này dài 5m 22 năm cộng năm là mười 22 cộng mười là 32 vậy độ dài mỗi cạnh còn thiếu là 5m à