If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang sử dụng bộ lọc web, vui lòng kiểm tra lại xem bộ lọc có chặn hai tên miền *.kastatic.org*.kasandbox.org hay không.

Nội dung chính

Bài tập mẫu: Trừ các số có 3 chữ số (có nhớ một lần)

Tập dùng cách nhóm số (hay còn được gọi là phép "nhớ") và dùng hàng giá trị để tính 971-659. Được tạo bởi Sal Khan.

Tham gia cuộc thảo luận?

Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.

Thuyết minh video

anh ở đây chúng mình có phép trừ ba chữ số 971 - 6trong 59.000 trước tiên chúng mình cũng điểm còn lại quy tắc phép trừ nhé đó chính là trường lần lượt từ hàng đơn vị rồi đến hàng chục rồi đến hàng trăm Bây giờ chúng mình cùng bắt tay vào làm nữa chúng ta sẽ bắt đầu từ thẳng đồng thị nhé nhưng mà ở đây Làm thế nào để lấy 1 - 9 nghỉ rõ ràng là một nhỏ hơn 9 và cầu trả lời cho vấn đề này đó chính là chúng ta sẽ đi muộn một từ hàng đứng trước nhé để hiểu rõ vấn đề này hơn chúng ta sẽ viết lại hai số này nó ở đây ta có chữ số 9 đứng ở hàng trăm nên nó sẽ tượng trưng cho 900 a cho mình sẽ z900 ở đây chữ số 7 đến nhà hàng chục nên nó tượng trưng chó bảy chục số và chữ số 1 đứng ở hàng đơn vị nên đọc sách tượng trưng cho một tương tự với số 659 ta sẽ có chữ số 6 tượng trưng chó 600 hai chữ số 5 tượng trưng cho năm chục số và chữ số 9 tượng trưng chó 99 ở đây hai phép tính này có giá trị như nhau nhé Chỉ là cách viết các ti thôi ạ Bây giờ chúng mình cùng làm nắng tư vấn đề lớn nhất của chúng ta ở đây đã làm thế nào để lấy số nhỏ hơn chưa đi số lớn hơn một vài người đã nói ở trên cách chúng ta làm là sẽ đi vay từ hàng đứng trước ở đây là sẽ mượn 10 từ hàng chục để cho vào hàng đơn vị vậy 70 cho đi muối sẽ chỉ còn lại 60 trong khi đó một thêm 10 sẽ được 11 Các em nhìn nhé Việc vay mượn này Không nhằm thay đổi giá trị của số 971 hai của phép tính này 971 ở đây vẫn bằng 900 cộng 60 cộng 11 dạy ra bây giờ chúng mình có thể làm như bình thường rồi ta sẽ có 11 - 9 bóng hay 60 - 50 bóng người về giá 900 - 600 vắng 300 từ kết quả của chúng tả đầy sẽ bằng 300 cộng 10 cộng 2 đóng 312 có đáp án của chúng ta là 312 nhé Bây giờ chúng ta sẽ quay về với phép trừ ban đầu đời này chúng ta sẽ làm trực tiếp ở đây luôn chúng ta vẫn không phải vấn đề như cũ Làm thế nào để lấy 1 - 9 nghỉ giống như chúng ta là ở bên này chúng mình ở đây sẽ lấy một từ hàng chục vậy 7 giờ đây sẽ trở tháng 6 một chục chúng ta vừa mới lấy đi từ hàng chục chúng ta sẽ đưa vào hàng thượng vị vậy một cộng một chục chúng ta sẽ được 11 tới đây chúng ta dài như bình thường nhé ta sẽ lấy 11 - 9 đóng 26 - 5 = 1 Anh và 9 - 6 = bà như vậy đáp án của chúng ta là 312l vậy là chúng mình đã giải xong bài này dối