If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang sử dụng bộ lọc web, vui lòng kiểm tra lại xem bộ lọc có chặn hai tên miền *.kastatic.org*.kasandbox.org hay không.

Nội dung chính

Đo độ dài 1

Vấn đề

Có thể đo cạnh của hình vuông lớn bằng các hình vuông nhỏ.
Hình nào thể hiện cách đo cạnh của hình vuông lớn đúng?
Cạnh của hình vuông lớn bằng bao nhiêu cạnh hình vuông nhỏ?
Chọn 1 đáp án:
Cạnh của hình vuông lớn bằng
  • Đáp án của bạn nên là
  • một số nguyên như số 6
  • Một số thập phân hữu hạn, như 0,75
  • một phân số tối giản, như 3/5
  • một phân số tối giản có tử lớn hơn mẫu, như 7/4
  • một hỗn số, ví dụ như 1 3/4
cạnh hình vuông nhỏ.