If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Đo độ dài 1

Vấn đề

Có thể đo cạnh của hình vuông lớn bằng các hình vuông nhỏ.
Hình nào thể hiện cách đo cạnh của hình vuông lớn đúng?
Cạnh của hình vuông lớn bằng bao nhiêu cạnh hình vuông nhỏ?
Chọn 1 đáp án:
Cạnh của hình vuông lớn bằng
  • Đáp án của bạn nên là
  • một số nguyên như số 6
  • Một số thập phân hữu hạn, như 0,75
  • một phân số tối giản, như 3/5
  • một phân số tối giản có tử lớn hơn mẫu, như 7/4
  • một hỗn số, ví dụ như 1 3/4
cạnh hình vuông nhỏ.
Gặp khó khăn?
Gặp khó khăn?