If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang sử dụng bộ lọc web, vui lòng kiểm tra lại xem bộ lọc có chặn hai tên miền *.kastatic.org*.kasandbox.org hay không.

Nội dung chính

Bài toán thực tiễn về biểu thức hàm số mũ

Với một hàm số mũ biểu diễn một bài toán trong thực tế, chúng ta phân tích biểu thức hàm số, để giải thích nó để mỗi bộ phận của biểu thức hàm số, tượng trưng cho yếu tố nào của bài toán.

Tham gia cuộc thảo luận?

Chưa có bài đăng nào.
Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.

Thuyết minh video