If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Bài toán thực tiễn về biểu thức hàm số mũ

Với một hàm số mũ biểu diễn một bài toán trong thực tế, chúng ta phân tích biểu thức hàm số, để giải thích nó để mỗi bộ phận của biểu thức hàm số, tượng trưng cho yếu tố nào của bài toán.

Tham gia cuộc thảo luận?

Chưa có bài đăng nào.
Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.

Thuyết minh video