If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Đạo hàm của 𝑒ˣ và ln x

Vấn đề

Cho hàm số g, left parenthesis, x, right parenthesis, equals, 6, start text, s, i, n, end text, x, minus, 8, e, start superscript, x, end superscript.
g, prime, left parenthesis, x, right parenthesis, equals
Gặp khó khăn?
Gặp khó khăn?