If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Bài toán thực tiễn liên quan đến biểu thức hàm số mũ

Vấn đề

Bạn Nam kiếm được 24 000 đô la trong năm đầu tiên làm phiên dịch viên. Mỗi năm, mức lương của bạn ấy tăng 3,5%.
Viết hàm số S(t) biểu diễn mức lương của bạn Nam vào thời điểm t năm sau khi bạn ấy bắt đầu làm phiên dịch viên.
S(t)=
Gặp khó khăn?
Gặp khó khăn?