If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang sử dụng bộ lọc web, vui lòng kiểm tra lại xem bộ lọc có chặn hai tên miền *.kastatic.org*.kasandbox.org hay không.

Nội dung chính

Giới thiệu về dãy số

Dãy số có thể hiểu đơn giản là các số được sắp xếp theo một thứ tự (được gọi là "số hạng"), chẳng hạn như 2,5,8. Một số dãy số có quy luật và có thể kéo dài vô hạn. Ví dụ: 2,5,8 có quy luật là "cộng 3" vào số hạng đứng trước để được số hạng đứng sau. Dãy số có thể được cho bởi công thức tổng quát. Ví dụ: 2,5,8,... có thể được cho bằng công thức 2+3(n-1). Được tạo bởi Sal Khan.

Tham gia cuộc thảo luận?

Chưa có bài đăng nào.
Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.

Thuyết minh video