If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang sử dụng bộ lọc web, vui lòng kiểm tra lại xem bộ lọc có chặn hai tên miền *.kastatic.org*.kasandbox.org hay không.

Nội dung chính

Khoảng tứ phân vị

Khoảng tứ phân vị là một đại lượng cho biết mức độ phân tán của 50% số liệu chính giữa của mẫu số liệu đã sắp xếp theo thứ tự không giảm. Để tìm khoảng tứ phân vị, đầu tiên, ta cần tìm trung vị của nửa dãy phía dưới và trung vị của nửa dãy phía trên, hay tứ phân vị thứ nhất (Q1) và tứ phân vị thứ ba (Q3). Khoảng tứ phân vị là hiệu của Q3 và Q1.

Tham gia cuộc thảo luận?

Chưa có bài đăng nào.
Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.

Thuyết minh video