If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang sử dụng bộ lọc web, vui lòng kiểm tra lại xem bộ lọc có chặn hai tên miền *.kastatic.org*.kasandbox.org hay không.

Nội dung chính

Phương trình chứa căn bậc hai

Bạn có thể cần: Máy tính

Vấn đề

Giải phương trình:
6y2y21=7y2
Chọn tất cả đáp án đúng:
Gặp khó khăn?
Gặp khó khăn?