If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Đếm theo thứ tự

Học cách đếm mà không nhầm lẫn.

Tham gia cuộc thảo luận?

Chưa có bài đăng nào.
Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.

Thuyết minh video

anh ở đây chúng ta có một số lượng gấp chú bọ cánh cam đề bài Yêu cầu là điền số còn thiếu vào chỗ trống hai chú bọ cánh cam đầu tiên đã đánh số Vậy theo quy tắc đếm từ 1 đến 10 chúng mình phải điền 2 số nào có đem kỷ em à Ở đây chúng ta sẽ phải tìm số 3 Lá A4 anh chứng minh chuyển sang câu tiếp theo nào anh ở đây tao có một chút ngọt hay chúng bà chúng muộn vậy theo quy tắc ném ở đây chúng ta điền là bốn ở đây ta có 5 giờ đây ta có 7 sữa số 5 và số 7 là số mấy nhỉ À là số 6 vậy mình sẽ điền số 6 vào đây nhé có đáp án của ta là 4 và 6 chúng mình cùng đọc tiếp có gì bây ở đây yêu cầu hãy đếm số con chuột và chọn dâm một đáp án chúng mình cùng đến với nhau những so với đáp án đầu tiên chúng ta có 1 3 5 6 7 8 9 9 chúng ta có thể thấy ở đền cấp đến mày không hề có một quy tắc nào cả Huệ chúng mình xin nó bán hai nhé Ở đáp án hai chúng ta đếm 1 2 3 4 5 6 7 Nên là các điểm hoàn toàn đúng và đáp án hay là đáp án chúng mình sẽ chọn ý ý