If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính
Thời điểm hiện tại:0:00Tổng thời gian:5:47

Thuyết minh video

Hãy nghĩ rằng bạn là một Triết gia cổ đại người mà đã xây dựng toán học, người đã xây dựng toán học phát triển dần lên Và bạn biết tính hợp lý về những gì một số âm có thể làm hoặc tượng trưng và bạn biết làm thế nào để thêm và trừ số âm Nhưng bây giờ bạn đang phải đối mặt với một câu hỏi hóc búa Chuyện gì xảy ra khi bạn nhân số âm? Hoặc khi bạn nhân một số dương với một số âm Hoặc khi bạn nhân hai số âm Đây là ví dụ Bạn đang băn khoăn những gì sẽ xảy ra nếu bạn nhân (và chỉ chọn hai số một dương và một là âm) Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn đã nhân lên gấp 5 lần âm 3 Bạn không hoàn toàn chắc chắn về vấn đề này khi được nêu ra Bạn cũng không hoàn toàn chắc chắn những gì sẽ xảy ra nếu bạn nhân hai số âm với nhau Vì vậy, có thể nói nói âm hai lần âm 6 Đây cũng là điều bạn mơ hồ Những gì bạn đã biết, bởi vì bạn là một nhà toán học, là dù bạn xác định này hoặc bất cứ điều này nên được Nó hy vọng nên nhất quán với tất cả các thuộc tính khác của toán học mà bạn đã biết Và tốt nhất là tất cả các tính chất khác của nhân Điều đó sẽ làm cho bạn cảm thấy thoải mái mà bạn đang nhận được quyền này. và sau đó chúng ta có thể suy nghĩ về những cách khác để có được những intitution về những gì các bạn có thể được phép để thực sự có ý nghĩa nhưng để làm điều này làm cho phù hợp với phần còn lại của toán học mà bạn biết, bạn đi vào một ví dụ minh họa bạn nói, vậy , những gì nên gấp năm lần ba cộng với âm ba bằng tốt. Bạn đã có một triết lý của việc thêm số âm hoặc thêm các số dương với số âm, bạn biết âm ba là gì trái ngược với ba, nhưng bạn thêm ba để âm ba bạn sẽ có được không, vì vậy đây sẽ là bằng gấp năm lần số không dựa vào cách bạn đã nghĩ về việc thêm một số âm để một số dương ,và bất cứ số nào nhân với 0 sẽ là 0 , vì vậy biểu thức này bằng 0 nhưng bạn thấy đấy, tôi muốn nhân dương với âm số để phù hợp với bất động sản phân phối này để Tôi nên sẽ có thể phân phối lăm này và cho toán học để phù hợp, và toán phải nhất quán, tôi nên được câu trả lời chính xác cùng, vì vậy chúng ta hãy phân phối năm này để chúng tôi nhận được năm lần ba sẽ viết ra là năm lần ba hãy để tôi viết dấu nhân này, chứ không phải dấu chấm này gấp năm lần ba, vì vậy tôi phân phối có cộng năm lần âm ba tôi sẽ làm điều đó trong màu vàng, năm lần âm ba và điều này cả, chúng tôi chỉ nói nên bằng zero nó phải bằng không, cũng gấp năm lần ba những người là hai số dương, chúng ta nên biết những gì nên nên được, có nghĩa là sẽ được mười lăm bây giờ chúng ta có được điều này, mười lăm cộng lần số tiền gấp năm lần âm ba là cần phải bằng số không theo thứ tự để phù hợp với tất cả các toán học khác rằng chúng ta đã biết, cũng những gì cộng mười lăm sẽ bằng không, cũng trái ngược với mười lăm để cho tiện đến mức khó tin, để cho điều này là phù hợp với tất cả các toán học khác mà chúng tôi biết quyền này trên đây cần phải được tính bằng âm mười lăm cho tới khi bạn nói gấp năm lần âm ba để phù hợp với tất cả toán học khác mà chúng tôi biết, cần phải bằng âm mười lăm. Đó là cũng phù hợp với trực giác của việc thêm âm ba gấp năm lần, bây giờ nhìn trên trên chúng ta hơi cao hơn, do đó bạn có thể xem các ý tưởng của nhân âm hai, nhưng chúng ta có thể làm thí nghiệm cùng một sản phẩm chính xác. Chúng tôi muốn bất cứ điều gì câu trả lời này để phù hợp với phần còn lại của toán học rằng chúng tôi biết để chúng tôi có thể làm thí nghiệm cùng một sản phẩm. Điều gì là số âm hai lần Sáu cộng âm 6 bằng 0 Vâng, sáu cộng âm Sáu sẽ là zero. âm hai lần không, bất cứ điều gì lần không, cần phải được tính bằng bằng không, nhưng sau đó một lần nữa, chúng ta có thể phân phối âm hai lần Sáu vì vậy chúng tôi có được âm hai lần sáu, sau đó cộng với âm hai lần âm Sáu cộng âm hai lần âm sáu, sau đó một lần nữa tất cả những điều này sẽ là bằng không, bây giờ dựa trên năm thử nghiệm chúng tôi đã làm, chúng tôi đã nói " điều này cần phải được tính bằng âm mười hai" hoặc chúng ta có thể xem đây như cộng sáu hai lần hướng bên trái trên dòng số màchúng ta được âm Mười hai hoặc bạn có thể nói lặp đi lặp lại cộng 2 số âm lần Sáu cũng sẽ giúp bạn có được âm mười hai và bây giờ chúng tôi cũng thấy ở đây chúng tôi muốn nhân một số dương và một số âm chúng tôi đã có số âm như vậy điều này là có thể được, bạn biết đấy, sẽ tương đương với âm Mười hai vì vậy chúng tôi có âm Mười hai cộng bất cứ phép tính nào sẽ phải được tính bằng 0 (lặp lại) để phù hợp với tất cả các toán học khác mà chúng ta biết và vì vậy những gì cộng âm mười hai sẽ tương đương với số 0 Vâng, dương Mười hai cộng với âm mười hai sẽ bằng số không vì vậy đây cần phải được tính bằng dương Mười hai trong Để phù hợp với tất cả các toán học khác mà chúng tôi biết do đó chúng tôi nhận được ý kiến ​​cho rằng điều này sẽ dương mười hai. Tôi sẽ để lại cho bạn ở đó và tôi sẽ thấy nếu tôi có thể thực hiện một vài video khác mà cũng có thể cung cấp cho bạn một sự hiểu biết về một khái niệm lý do tại sao đây là những sự thật