If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang sử dụng bộ lọc web, vui lòng kiểm tra lại xem bộ lọc có chặn hai tên miền *.kastatic.org*.kasandbox.org hay không.

Nội dung chính

Ôn tập về văn bản và chuỗi ký tự

Hãy cùng tóm tắt lại những nội dung chúng ta đã học trong bài học về văn bản và chuỗi ký tự:
Ở các bài học trước, chúng ta sử dụng giá trị số trong hầu hết mọi thao tác: thay số vào hàm, lưu số vào biến, v.v. Và như bạn đã biết, chúng ta cũng có thể sử dụng các giá trị thuộc kiểu dữ liệu văn bản. Trong JavaScript, chúng ta gọi những giá trị thuộc kiểu dữ liệu văn bản như vậy là chuỗi hay chuỗi ký tự; về cơ bản đó chính là một chuỗi các chữ cái, chữ số, ký tự.
Để tạo chuỗi, chúng ta cần đặt đoạn văn bản trong dấu ngoặc kép:
"Hello World!"
Sau đó, chúng ta có thể thực hiện các thao tác khác nhau với chuỗi đó, chẳng hạn như sử dụng trong lệnh text():
text("Hello World!", 100, 100);
Chúng ta cũng có thể lưu chuỗi trong biến, sau đó sử dụng biến đó trong lệnh text():
var myGreeting = "Hello World!";
text(myGreeting, 100, 100);
Lưu ý rằng ta cũng có thể sử dụng dấu nháy đơn:
var myGreeting = 'Hello World!';
Nhưng chúng ta không được phép dùng cả dấu ngoặc kép và dấu nháy đơn! Bạn cần chọn một dấu và chỉ sử dụng duy nhất một dấu đó.
var myGreeting = 'Hello World!"; // oh noes!
Ta cũng có thể thao tác với chuỗi như với giá trị số. Ví dụ, ta có thể thêm một chuỗi vào một chuỗi khác:
var myGreeting = "Alo";
var myName = "Winston";
var sayHello = myGreeting + ", " + myName + "!"; // Alo, Winston!
Trong JS, thao tác kết hợp các chuỗi được gọi đó là nối chuỗi. Chúng ta cũng có thể kết hợp một chuỗi với một giá trị số:
var xPos = 10;
var yPos = 20;
var label = "The coordinates are " + xPos + ", " + yPos;
Chúng ta cũng có thể sử dụng nhiều lệnh khác nhau để thay đổi cỡ chữ và màu chữ của chuỗi được hiển thị bằng lệnh text(). Bạn có thể tìm hiểu thêm các lệnh như vậy trong phần về văn bản của tài liệu tham khảo.

Tham gia cuộc thảo luận?

Chưa có bài đăng nào.
Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.