If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang sử dụng bộ lọc web, vui lòng kiểm tra lại xem bộ lọc có chặn hai tên miền *.kastatic.org*.kasandbox.org hay không.

Nội dung chính

Số gần đúng và sai số

Vấn đề

Anh Bảo đã lái xe trong khoảng 3,5 giờ. Theo đồng hồ trên xe, anh ấy đã đi được khoảng 232 km.
Anh ấy muốn tính vận tốc trung bình trong suốt chuyến đi nên đã lấy máy tính ra và tính 232:3,5. Máy tính cho kết quả là 66,285714.
Dựa vào thông tin trên, con số nào sau đây phù hợp để miêu tả vận tốc trung bình?
Chọn 1 đáp án:
Gặp khó khăn?
Gặp khó khăn?