If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính
Thời điểm hiện tại:0:00Tổng thời gian:3:39

Thuyết minh video

anh ạ từ hôm nay chúng mình sẽ cung Tìm hiểu về phép trừ nhé ví dụ mình đang muốn biết 4 - 3 bằng mấy ta có A4 3 - 33 anh Bằng Ừ để giải được bài toán này chúng mình có thể sử dụng đồ vật đều có hình dung rõ hơn vậy Giả sử bây giờ mình có bốn quả bóng kết quả bóng thứ nhất quả bóng thứ hai quả bóng thứ ba là có bóng thứ tư em nếu bây giờ mình bỏ đi bác quả bóng bốn quả bóng ban đầu thì mình sẽ còn lại mấy có bóng nhỉ chúng ta cùng tìm hiểu xem nhé bây giờ nếu mình Gạt bỏ đi một quả bóng - 2 quả bóng ạ trà ba quả bóng vậy chúng mình sẽ còn lại mấy cái bóng nhỉ a a vậy chúng mình chỉ còn lại duy nhất một quả bóng này mà thôi chúng mình chỉ còn lại thứ nhất quả bóng này nhé bàn đầu tà có bốn quả bóng sau khi cắt bỏ đi ba quả bóng chúng mình chỉ còn lại duy nhất một quả bóng mà thôi như vậy ta có thể kết luận được rằng 4 - 3 bóng anh một đáp án Đây là một các em nhé Bây giờ chúng mình cùng làm thêm một ví dụ ừ ừ Anh ở ví dụ Thứ hai này chúng mình sẽ bắt đầu bằng một dấu hỏi chấm dấu hỏi chấm này cũng chính là số chúng mình đang cần phải tìm ra số chúng mình đang cần phải Tím Bằng 35 3 - số 2 số chúng mình đang cần phải tím bằng 5 - 2 nhé Bài toán này chúng mình sẽ phải giải như thế nào nhỉ chúng mình cùng tìm hiểu xem nhé Giờ sử chúng mình lại có 5 quả táo quả Tàu thứ nhất quả táo thứ hai quả táo thứ ba quả táo thứ tư và quả táo số 5 bây giờ nếu chúng mình bỏ đi hai quả táo chúng mình cùng gạt bỏ nhé bảo đi quả táo thứ nhất anh bỏ đi quả táo thứ hai vậy chúng mình sẽ còn lại mấy Một táo nhỉ chúng mình cũng đến xem nhé ban đầu mình có 5 quả táo tất cả sau khi bỏ đi hai quả táo chứng minh con lại một quả táo hai quả táo và 3 quả táo vì vậy chứ mình còn lại bao quả táo nghỉ ở đây ta có thể kết luận được rằng 5 - 2 = 3 vậy ta có thể thay dấu hỏi chấm này bằng số ông bà anh ở đây ta có 2 cách nói ba bằng 5 - 2 hoặc 5 - 2 bóng bà về cách lấy nào cũng được nhé