If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang sử dụng bộ lọc web, vui lòng kiểm tra lại xem bộ lọc có chặn hai tên miền *.kastatic.org*.kasandbox.org hay không.

Nội dung chính

Biến cố xung khắc và công thức cộng xác suất

Vấn đề

Một nhà hàng thống kê các món ăn đã được khách hàng mua trong tuần vừa qua. Kết quả được biểu diễn như sau:
Hỏi hai biến cố "bánh mì kẹp thịt" và "khoai tây chiên" có phải là hai biến cố xung khắc không?
Chọn 1 đáp án:
Tính xác suất để một khách hàng được chọn ngẫu nhiên mua bánh mì kẹp thịt HOẶC khoai tây chiên.
P(bánh mì kẹp thịt HOẶC khoai tây chiên)=
  • Đáp án của bạn nên là
  • một số nguyên như số 6
  • một phân số tối giản, như 3/5
  • một phân số tối giản có tử lớn hơn mẫu, như 7/4
  • một hỗn số, ví dụ như 1 3/4
  • Một số thập phân hữu hạn, như 0,75
  • bội của pi, như 12 pi hoặc 2/3 pi