If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang sử dụng bộ lọc web, vui lòng kiểm tra lại xem bộ lọc có chặn hai tên miền *.kastatic.org*.kasandbox.org hay không.

Nội dung chính

Giải thích ý nghĩa xác suất của biến cố bao gồm hai hành động trở lên

Vấn đề

Một bộ bài Tây tiêu chuẩn bao gồm 52 lá bài, trong đó có 13 lá tép, 13 lá rô, 13 lá cơ và 13 lá bích.
Giả sử bạn Ân rút 2 lá bài liên tiếp và sau khi rút mỗi lá bài, bạn không đặt lại lá đó vào bộ bài. Dưới đây là một số biến cố có thể xảy ra và ký hiệu tương ứng:
Biến cốÝ nghĩa
H1Lá bài thứ nhất là lá cơ.
H2Lá bài thứ hai là lá cơ.
H1CLá bài thứ nhất không phải là lá cơ.
H2CLá bài thứ hai không phải là lá cơ.
Xét xác suất sau đây:
P(H1H2)=P(H1)P(H2H1)
Trong trường hợp này, P(H1H2) có thể được diễn giải như thế nào?
Chọn 1 đáp án: