If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang sử dụng bộ lọc web, vui lòng kiểm tra lại xem bộ lọc có chặn hai tên miền *.kastatic.org*.kasandbox.org hay không.

Nội dung chính

Biểu đồ tranh

Một biểu đồ tranh là một biểu đồ thể hiện các giá trị bằng cách sử dụng hình ảnh (tranh) hay ký hiệu. Ví dụ, một biểu đồ tranh thể hiện số lượng điểm được ghi bàn bởi 5 vận động viên bóng rổ có thể sử dụng hình ảnh một trái bóng rổ để thể hiện 2 điểm và mỗi lần một người ghi bàn được 2 điểm, biểu đồ sẽ đặt một trái bóng rổ bên cạnh tên người đó.

Tham gia cuộc thảo luận?

Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.

Thuyết minh video

anh ở đây thì chúng ta có một điều đấu tranh và bạn có thể tự hỏi là tại sao biểu đồ loại này lại được gọi là biểu đồ tranh thì lý do là biểu đồ loại này sử dụng hình ảnh để mô tả cho những số liệu ở đây thì mình thấy hình ảnh của một con chuột và hình ảnh của một con chuột thì sẽ tương đương với số là một con chuột nó tương đương với một con chuột vẫn nên từ đối tranh này đang nói với chúng ta điều gì biểu đồ trang này thể hiện số chuột ở một trang trại và nó cho chúng ta biết là ở từng địa điểm khác nhau ở trong trang trại thì mình sẽ tìm được bao nhiêu con chuột mình có chuột ở trong nhà ở này trong nhà kho này ở trên ruộng này vợ ở trong chuồng bò vẫn nên khi mình nhìn vào nhà ở chẳng hạn thì mình sẽ thấy là ở đây có bốn hình chú chuột 4 hình ảnh và 4 hình ảnh thì sẽ tương đương với vốn con chuột của Vì mũi ngạt là một con chuột đây là 1 2 3 4 4 hình ảnh vì vậy nên mình sẽ tìm thấy 4 con chuột ở trong nhà thì mình sẽ biết bún ở đây tiếp theo thì mình sẽ đến với nhà kho có bao nhiêu con chuột trong nhà kho nhà mình sẽ đến nhé ở đây là 123456 có 6 hình ảnh ở đây và 60 ngày sẽ tương đương với 6 con chuột ở trong nhà kho mình sẽ biết 6 a tiếp theo thì mình sẽ đến với ruộng có bao nhiêu con chuột ở trên ruộng mình thấy ở đây có 3 hình ảnh và mỗi hình là một con chuột vẫn lên ba thì nghĩa là bà con chuột thì mình sẽ viết bài ở đây ừ ừ à à thì mình sẽ di chuyển qua đây một chút nhé Và cuối cùng mình có thể thấy là ở trong chuồng bò có hai con anh có hai con và nếu có ai đó hỏi mình là trong trang trại có tổng cộng bao nhiêu con chuột thì sẽ cần cộng cả 4 số này lại 4 + 6 là mười mười + ba là 13 13 + hai là 15 vậy mình sẽ có tổng cộng là 15 qua chuột ở trong tả trang trại anh vẫn nên một lần nữa biểu đồ tranh là một cách khác Chúng ta có thể sử dụng để mô tả dữ liệu Ví dụ như ai đó hỏi bạn lại trong nhà kho có bao nhiêu con chuột khi bạn có thể trả lời là có 6 con chuột Nếu ai đó hỏi là có bao nhiêu con chuột ở trong ruộng và chuồng bò gộp lại thì bạn có thể trả lời là à có ba con ở trên ruộng và hai con trong chuồng bò vậy nên 3 cộng hay là năm con nếu ai đó hỏi là có bao nhiêu con chuột tổng cộng trong chai sạn thì bạn có thể nói đáp án là 4 + 6 + 3 + 2 và bằng 15