If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang sử dụng bộ lọc web, vui lòng kiểm tra lại xem bộ lọc có chặn hai tên miền *.kastatic.org*.kasandbox.org hay không.

Nội dung chính

Đọc biểu đồ tranh

Vấn đề

Hãy quan sát biểu đồ tranh dưới đây.
Một hình vẽ tương ứng với 3 hạt dẻ.
A picture graph shows the horizontal axis labeled Squirrel and the vertical axis labeled Acorns. Each squirrel is listed along the horizontal axis from left to right as follows: Nutsy, Stripe, Fluffy, and Scamper. The number of acorns for each squirrel is represented by the number of pictures of acorns plotted on the graph. Nutsy is represented by 5 pictures of acorns, Stripe is represented by 3 pictures of acorns, Fluffy is represented by 4 pictures of acorns, and Scamper is represented by 6 pictures of acorns.
Hỏi con sóc nào ăn nhiều hơn 10 hạt dẻ?
Chọn 3 đáp án: