If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang sử dụng bộ lọc web, vui lòng kiểm tra lại xem bộ lọc có chặn hai tên miền *.kastatic.org*.kasandbox.org hay không.

Nội dung chính

Tạo biểu đồ tranh (nâng cao)

Vấn đề

Cún Bon và các bạn chó khác rất thích giấu xương! Các bạn cún đã tạo ra một biểu đồ tranh biểu diễn số lượng xương mỗi bạn đã giấu trong tuần này.
A picture of a bone equals 3 bones.
A picture graph shows the horizontal axis labeled Dog and the vertical axis labeled Number of bones hidden. Each Dog is listed along the horizontal axis from left to right as follows: Spot, Buddy, Snickers và Socks. The number of bones hidden is represented by the number of pictures of bones plotted on the graph. Spot is represented by 4 pictures of bones, Buddy is represented by 6 pictures of bones, Snickers is represented by 3 pictures of bones và Socks is represented by 8 pictures of bones.
Hoàn tất bảng số liệu, sử dụng biểu đồ tranh được cho ở trên.
CúnSố xương được giấu
Sao
 • Đáp án của bạn nên là
 • một số nguyên như số 6
 • Một số thập phân hữu hạn, như 0,75
 • một phân số tối giản, như 3/5
 • một phân số tối giản có tử lớn hơn mẫu, như 7/4
 • một hỗn số, ví dụ như 1 3/4
Bon
 • Đáp án của bạn nên là
 • một số nguyên như số 6
 • Một số thập phân hữu hạn, như 0,75
 • một phân số tối giản, như 3/5
 • một phân số tối giản có tử lớn hơn mẫu, như 7/4
 • một hỗn số, ví dụ như 1 3/4
 • Đáp án của bạn nên là
 • một số nguyên như số 6
 • Một số thập phân hữu hạn, như 0,75
 • một phân số tối giản, như 3/5
 • một phân số tối giản có tử lớn hơn mẫu, như 7/4
 • một hỗn số, ví dụ như 1 3/4
Su
 • Đáp án của bạn nên là
 • một số nguyên như số 6
 • Một số thập phân hữu hạn, như 0,75
 • một phân số tối giản, như 3/5
 • một phân số tối giản có tử lớn hơn mẫu, như 7/4
 • một hỗn số, ví dụ như 1 3/4