If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang sử dụng bộ lọc web, vui lòng kiểm tra lại xem bộ lọc có chặn hai tên miền *.kastatic.org*.kasandbox.org hay không.

Nội dung chính

Đọc biểu đồ tranh

Luyện tập quan sát biểu đồ tranh để trả lời câu hỏi.

Đọc biểu đồ tranh

Biểu đồ tranh sử dụng hình ảnh hoặc biểu tượng để biểu diễn dữ liệu. Hãy quan sát biểu đồ tranh sau đây.
Thỏ Nâu và các bạn đang thu hoạch cà rốt. Biểu đồ tranh sau đây biểu thị số củ cà rốt mà mỗi chú thỏ đã thu hoạch được.
Mỗi hình vẽ cà rốt đại diện cho 3 củ cà rốt đã được thu hoạch.
A picture graph shows the horizontal axis labeled Rabbits and the vertical axis labeled Number of carrots collected. Rabbits are listed along the horizontal axis from left to right as follows: Hopper, Flash, Floppy, and Whiskers. The number of carrots collected by each rabbit is the number of pictures of carrots plotted on the graph. Hopper is represented by 4 pictures of carrots, Flash is represented by 7 pictures of carrots, Floppy is represented by 5 pictures of carrots, and Whiskers is represented by 3 pictures of carrots.
Mỗi hình
Hình vẽ cà rốt.
biểu diễn 3 củ cà rốt đã được thu hoạch. Vì trong biểu đồ tranh, Thỏ Nâu có 4 hình vẽ cà rốt
Hình vẽ cà rốt.
trên tên của bạn ấy nên chúng ta có thể sử dụng phép nhân để tính số củ cà rốt mà Thỏ Nâu đã thu hoạch được.
3×4=12
Thỏ Nâu đã thu hoạch được 12 củ cà rốt.
Ta có thể thực hiện tương tự các bước trên để tính số củ cà rốt mà mỗi người bạn của Thỏ Nâu đã thu hoạch được.
Bài tập 1
Hỏi Thỏ Xám đã thu hoạch được bao nhiêu củ cà rốt?
Chọn 1 đáp án:

Ví dụ 1: Bông hoa và loài hoa

Bạn Nam đã vẽ biểu đồ tranh biểu diễn số lượng hoa được trồng trong vườn của mình.
Mỗi hình vẽ hoa đại diện cho 5 bông hoa.
A picture graph shows the horizontal axis labeled Types of flowers planted and the vertical axis labeled Number of flowers. Each type of flower planted is listed along the horizontal axis from left to right as follows: Roses, Tulips, Daisies, and Lilies. The number of flowers for each type of flower planted is represented by the number of pictures of flowers plotted on the graph. Roses are represented by 3 pictures of flowers, Tulips are represented by 5 pictures of flowers, Daisies are represented by 3 pictures of flowers, and Lilies are represented by 7 pictures of flowers.
Bài tập 2A
Hỏi bạn Nam đã trồng tổng cộng bao nhiêu bông hoa?
 • Đáp án của bạn nên là
 • một số nguyên như số 6
 • một phân số tối giản, như 3/5
 • một phân số tối giản có tử lớn hơn mẫu, như 7/4
 • một hỗn số, ví dụ như 1 3/4
 • Một số thập phân hữu hạn, như 0,75
 • bội của pi, như 12 pi hoặc 2/3 pi
bông hoa

Bài tập 2B
Hỏi bạn Nam đã trồng hoa ly nhiều hơn hoa hồng bao nhiêu bông hoa?
nhiều hơn
 • Đáp án của bạn nên là
 • một số nguyên như số 6
 • một phân số tối giản, như 3/5
 • một phân số tối giản có tử lớn hơn mẫu, như 7/4
 • một hỗn số, ví dụ như 1 3/4
 • Một số thập phân hữu hạn, như 0,75
 • bội của pi, như 12 pi hoặc 2/3 pi
bông hoa.

Bài tập 2C
Hỏi hai loại hoa nào có số lượng bông hoa bằng nhau?
Chọn tất cả đáp án đúng:

Ví dụ 2: Thuyền trưởng và cá voi

Bốn thuyền trưởng là Hải, Đăng, Nghĩa và Minh đang vẽ biểu đồ tranh. Biểu đồ này biểu thị số cá voi mà họ đã quan sát được khi ra biển vào tháng trước.
Mỗi hình vẽ cá voi đại diện cho 4 con cá voi.
A picture graph shows the horizontal axis labeled Number of whales seen and the vertical axis labeled Boat captains. Each boat captain is listed along the vertical axis from bottom to top as follows: Ron, Dora, Jess, and Mark. The number of whales seen by each boat captain is represented by the number of pictures of whales plotted on the graph. Ron is represented by 3 pictures of whales, Dora is represented by 2 pictures of whales, Jess is represented by 5 pictures of whales, and Mark is represented by 6 pictures of whales.
Bài tập 3A
Thuyền trưởng Đăng quan sát được ít hơn thuyền trưởng Minh
 • Đáp án của bạn nên là
 • một số nguyên như số 6
 • một phân số tối giản, như 3/5
 • một phân số tối giản có tử lớn hơn mẫu, như 7/4
 • một hỗn số, ví dụ như 1 3/4
 • Một số thập phân hữu hạn, như 0,75
 • bội của pi, như 12 pi hoặc 2/3 pi
con cá voi.

Bài tập 3B
Hỏi thuyền trưởng nào đã quan sát được hơn 10 con cá voi?
Chọn tất cả đáp án đúng:

Ví dụ 3: Vẽ và đọc biểu đồ tranh

Để có thể chìm vào giấc ngủ nhanh hơn, bạn An đã thử đếm cừu. Bạn ấy đã lập một bảng thống kê số cừu mà mình đếm được trong bốn ngày vừa qua.
NgàySố cừu đếm được
Thứ Hai18
Thứ Ba12
Thứ Tư14
Thứ Năm10
Bài tập 4A
**Sử dụng bảng trên để tạo biểu đồ tranh. Nhấp chuột vào khoảng trắng bên trên mỗi ngày để thêm đúng số lượng hình vẽ cừu
Hình vẽ cừu.
tương ứng với ngày đó.**
Mỗi hình vẽ cừu đại diện cho 2 con cừu.

Sau khi đã vẽ biểu đồ tranh, em hãy trả lời các câu hỏi dưới đây.
Bài tập 4B
Số con cừu mà bạn An đã đếm vào thứ Ba ít hơn thứ Hai
 • Đáp án của bạn nên là
 • một số nguyên như số 6
 • một phân số tối giản, như 3/5
 • một phân số tối giản có tử lớn hơn mẫu, như 7/4
 • một hỗn số, ví dụ như 1 3/4
 • Một số thập phân hữu hạn, như 0,75
 • bội của pi, như 12 pi hoặc 2/3 pi
con.

Bài tập 4C

Câu hỏi nâng cao

Hỏi tổng số cừu mà bạn An đã đếm vào thứ Hai và thứ Ba nhiều hơn thứ Tư bao nhiêu con?
nhiều hơn
 • Đáp án của bạn nên là
 • một số nguyên như số 6
 • một phân số tối giản, như 3/5
 • một phân số tối giản có tử lớn hơn mẫu, như 7/4
 • một hỗn số, ví dụ như 1 3/4
 • Một số thập phân hữu hạn, như 0,75
 • bội của pi, như 12 pi hoặc 2/3 pi
con cừu

Tham gia cuộc thảo luận?

Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.