Chúng tôi đang gặp khó khăn trong việc tải các tài nguyên bên ngoài có trên trang web.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Nội dung chính

Tạo biểu đồ tranh

Luyện tập tạo biểu đồ tranh để biểu diễn số liệu.

Biểu đồ tranh là gì?

Biểu đồ tranh biểu diễn số liệu bằng hình ảnh và biểu tượng. Chúng ta sẽ vẽ một số biểu đồ tranh, nhưng trước tiên, hãy xem ví dụ dưới đây.
Lan bán kem vào mùa hè năm ngoái. Bạn ấy vẽ một biểu đồ tranh để biểu diễn số kem ốc quế bạn ấy bán được trong ngày đầu tiên.
Sử dụng biểu đồ tranh phía trên để trả lời các câu hỏi sau.
Bài tập 1A
1 biểu tượng
chỉ bao nhiêu chiếc kem ốc quế?
Chọn 1 đáp án:

Bài tập 1B
Lan đã bán bao nhiêu chiếc kem vị dâu trong ngày đầu tiên?
Chọn 1 đáp án:

Ngày thứ hai, Lan bán được nhiều hơn! Bạn ấy vẽ một biểu đồ tranh khác, nhưng lần này mỗi
chỉ 3 chiếc kem ốc quế đã được bán.
Sử dụng biểu đồ tranh mới để trả lời các câu hỏi sau.
Bài tập 2A
1 biểu tượng
bằng bao nhiêu chiếc kem ốc quế đã bán?
Chọn 1 đáp án:

Bài tập 2B
Lan đã bán được bao nhiêu chiếc kem vị dâu trong ngày thứ hai?
Chọn 1 đáp án:

Bây giờ hãy vẽ một biểu đồ tranh nhé!

Các bức tranh dưới đây biểu diễn thức ăn yêu thích của 20 chú lợn khác nhau.
Bài tập 3A
Hoàn thành bảng để cho thấy mỗi loại thức ăn được bao nhiêu chú lợn yêu thích.
Thức ănSố chú lợn
Táo
 • Đáp án của bạn nên là
 • một số nguyên như số 6
 • một phân số tối giản, như 3/5
 • một phân số tối giản có tử lớn hơn mẫu, như 7/4
 • một hỗn số, ví dụ như 1 3/4
 • Một số thập phân hữu hạn, như 0,75
 • bội của pi, như 12 pi hoặc 2/3 pi
Chuối
 • Đáp án của bạn nên là
 • một số nguyên như số 6
 • một phân số tối giản, như 3/5
 • một phân số tối giản có tử lớn hơn mẫu, như 7/4
 • một hỗn số, ví dụ như 1 3/4
 • Một số thập phân hữu hạn, như 0,75
 • bội của pi, như 12 pi hoặc 2/3 pi
Phô mai
 • Đáp án của bạn nên là
 • một số nguyên như số 6
 • một phân số tối giản, như 3/5
 • một phân số tối giản có tử lớn hơn mẫu, như 7/4
 • một hỗn số, ví dụ như 1 3/4
 • Một số thập phân hữu hạn, như 0,75
 • bội của pi, như 12 pi hoặc 2/3 pi
Bánh quy
 • Đáp án của bạn nên là
 • một số nguyên như số 6
 • một phân số tối giản, như 3/5
 • một phân số tối giản có tử lớn hơn mẫu, như 7/4
 • một hỗn số, ví dụ như 1 3/4
 • Một số thập phân hữu hạn, như 0,75
 • bội của pi, như 12 pi hoặc 2/3 pi

Khi vẽ biểu đồ tranh, chúng ta có thể quyết định sử dụng tranh gì và tranh biểu diễn cái gì.
Trong biểu đồ tranh này, ta dùng
làm biểu tượng.
Đặt
=2 thức ăn.
Bài tập 3B
Hoàn thành bảng cho biết cần bao nhiêu chú lợn để biểu diễn số lượng mỗi loại thức ăn.
Thức ănSố chú lợnSố biểu tượng cần vẽ
Táo8
 • Đáp án của bạn nên là
 • một số nguyên như số 6
 • một phân số tối giản, như 3/5
 • một phân số tối giản có tử lớn hơn mẫu, như 7/4
 • một hỗn số, ví dụ như 1 3/4
 • Một số thập phân hữu hạn, như 0,75
 • bội của pi, như 12 pi hoặc 2/3 pi
Chuối6
 • Đáp án của bạn nên là
 • một số nguyên như số 6
 • một phân số tối giản, như 3/5
 • một phân số tối giản có tử lớn hơn mẫu, như 7/4
 • một hỗn số, ví dụ như 1 3/4
 • Một số thập phân hữu hạn, như 0,75
 • bội của pi, như 12 pi hoặc 2/3 pi
Phô mai4
 • Đáp án của bạn nên là
 • một số nguyên như số 6
 • một phân số tối giản, như 3/5
 • một phân số tối giản có tử lớn hơn mẫu, như 7/4
 • một hỗn số, ví dụ như 1 3/4
 • Một số thập phân hữu hạn, như 0,75
 • bội của pi, như 12 pi hoặc 2/3 pi
Bánh quy2
 • Đáp án của bạn nên là
 • một số nguyên như số 6
 • một phân số tối giản, như 3/5
 • một phân số tối giản có tử lớn hơn mẫu, như 7/4
 • một hỗn số, ví dụ như 1 3/4
 • Một số thập phân hữu hạn, như 0,75
 • bội của pi, như 12 pi hoặc 2/3 pi

Hãy sử dụng số liệu trên để vẽ một biểu đồ tranh.
Bài tập 3C
Nhấp chuột vào phía trên mỗi danh mục để hiển thị số lượng chú lợn chính xác đại diện cho mỗi loại thức ăn.

Hãy vẽ một biểu đồ tranh nữa nhé.

Tuấn thích xem gấu mèo chơi đùa trên sân của bà.
NgàySố gấu mèo
Thứ Hai4
Thứ Ba2
Thứ Tư8
Thứ Năm2
Thứ Sáu6
Bài tập 4
Vẽ biểu đồ tranh để biểu diễn số lượng gấu mèo mà Tuấn đã nhìn thấy trong sân của bà mình mỗi ngày.

Hãy dùng một biểu đồ tranh để hoàn thành bảng.

Minh theo dõi số lượng trứng mà cậu thu được từ đàn gà của mình mỗi ngày. Cậu vẽ một biểu đồ tranh để cho biết cậu đã thu được bao nhiêu quả trứng từ mỗi con gà sau một tháng.
Bài tập 5
Hoàn thành bảng sau theo biểu đồ tranh phía trên.
Số trứng thu được
Cúc
 • Đáp án của bạn nên là
 • một số nguyên như số 6
 • một phân số tối giản, như 3/5
 • một phân số tối giản có tử lớn hơn mẫu, như 7/4
 • một hỗn số, ví dụ như 1 3/4
 • Một số thập phân hữu hạn, như 0,75
 • bội của pi, như 12 pi hoặc 2/3 pi
 • Đáp án của bạn nên là
 • một số nguyên như số 6
 • một phân số tối giản, như 3/5
 • một phân số tối giản có tử lớn hơn mẫu, như 7/4
 • một hỗn số, ví dụ như 1 3/4
 • Một số thập phân hữu hạn, như 0,75
 • bội của pi, như 12 pi hoặc 2/3 pi
Chao
 • Đáp án của bạn nên là
 • một số nguyên như số 6
 • một phân số tối giản, như 3/5
 • một phân số tối giản có tử lớn hơn mẫu, như 7/4
 • một hỗn số, ví dụ như 1 3/4
 • Một số thập phân hữu hạn, như 0,75
 • bội của pi, như 12 pi hoặc 2/3 pi
Sàng
 • Đáp án của bạn nên là
 • một số nguyên như số 6
 • một phân số tối giản, như 3/5
 • một phân số tối giản có tử lớn hơn mẫu, như 7/4
 • một hỗn số, ví dụ như 1 3/4
 • Một số thập phân hữu hạn, như 0,75
 • bội của pi, như 12 pi hoặc 2/3 pi

Bây giờ, hãy tìm xem mỗi biểu tượng chỉ số lượng bao nhiêu.

Những bạn sóc thích ăn hạt sồi! Họ đã vẽ bảng và biểu đồ tranh để cho biết tuần trước họ đã ăn bao nhiêu hạt sồi.
Họ quên ghi chú mỗi biểu tượng
bằng bao nhiêu hạt sồi.
SócSố hạt sồi đã ăn
Sam42
Chip24
Mimi48
Coco30
Bài tập 6
**Trong biểu đồ tranh, mỗi
bằng bao nhiêu hạt sồi đã ăn?**
 • Đáp án của bạn nên là
 • một số nguyên như số 6
 • một phân số tối giản, như 3/5
 • một phân số tối giản có tử lớn hơn mẫu, như 7/4
 • một hỗn số, ví dụ như 1 3/4
 • Một số thập phân hữu hạn, như 0,75
 • bội của pi, như 12 pi hoặc 2/3 pi
hạt sồi

Tham gia cuộc thảo luận?

Chưa có bài đăng nào.
Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.