If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang sử dụng bộ lọc web, vui lòng kiểm tra lại xem bộ lọc có chặn hai tên miền *.kastatic.org*.kasandbox.org hay không.

Nội dung chính

Tính chất của đường biểu diễn mật độ

Vấn đề

Cho đường biểu diễn mật độ như sau:
Nhận định nào sau đây là đúng?
Chọn tất cả đáp án đúng: