Chúng tôi đang gặp khó khăn trong việc tải các tài nguyên bên ngoài có trên trang web.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Nội dung chính

Biểu đồ thân và lá

Biểu đồ thân và lá là một bảng dùng để biểu diễn dữ liệu. 'Thân' là cột ở bên trái biểu diễn cho các chữ số hàng chục trở lên. 'Lá' là cột ở bên phải biểu diễn cho chữ số hàng đơn vị. Ví dụ, 543 và 548 có thể được thể hiện cùng nhau trên biểu đồ thân và lá như sau: 54 | 3,8.   Được tạo bởi Sal Khan.

Tham gia cuộc thảo luận?

Chưa có bài đăng nào.
Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.

Thuyết minh video