If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang sử dụng bộ lọc web, vui lòng kiểm tra lại xem bộ lọc có chặn hai tên miền *.kastatic.org*.kasandbox.org hay không.

Nội dung chính

Mô tả chiều tương quan trong biểu đồ phân tán

Vấn đề

Một công ty vận hành xe buýt muốn biết liệu số lượng khiếu nại họ nhận được có phụ thuộc vào số lượng xe buýt mà họ chạy hay không. Công ty đã thu thập số liệu về số lượng xe buýt chạy trung bình mỗi giờ vào các ngày khác nhau và số lượt khiếu nại mà công ty nhận được vào những ngày đó. Kết quả được thể hiện trong biểu đồ dưới đây.
Phát biểu nào mô tả đúng nhất về mối tương quan giữa các biến này?
Chọn 1 đáp án: