Chúng tôi đang gặp khó khăn trong việc tải các tài nguyên bên ngoài có trên trang web.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Nội dung chính

Vẽ biểu đồ hộp

Video giới thiệu một bài toán thực tiễn về biểu diễn mẫu số liệu. Biểu đồ hộp là biểu đồ phù hợp để biểu diễn mẫu số liệu này. Chúng ta hãy cùng vẽ biểu đồ hộp này. Được tạo bởi Sal KhanViện Công nghệ và Giáo dục Monterey.

Tham gia cuộc thảo luận?

Chưa có bài đăng nào.
Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.

Thuyết minh video