Chúng tôi đang gặp khó khăn trong việc tải các tài nguyên bên ngoài có trên trang web.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Nội dung chính

So sánh biểu đồ chấm, biểu đồ tần số ghép nhóm và biểu đồ hộp

Video hướng dẫn luyện tập các bài toán lựa chọn biểu đồ phù hợp với từng trường hợp.

Tham gia cuộc thảo luận?

Chưa có bài đăng nào.
Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.

Thuyết minh video