Chúng tôi đang gặp khó khăn trong việc tải các tài nguyên bên ngoài có trên trang web.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Nội dung chính

So sánh các phương thức biểu diễn dữ liệu

Vấn đề

Sinh đếm số bài hát của mỗi album trong bộ sưu tập của bạn ấy. Sau đó bạn ấy lập một biểu đồ chấm và một biểu đồ hộp để biểu diễn dữ liệu như phía dưới.
Biểu đồ nào giúp ta dễ dàng biết được trung vị bằng 10?
Chọn 1 đáp án:
Biểu đồ nào cho biết mốt bằng 10?
Chọn 1 đáp án: