Chúng tôi đang gặp khó khăn trong việc tải các tài nguyên bên ngoài có trên trang web.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Nội dung chính

Phân tích biểu đồ phân bố tần số tương đối tích lũy

Thực hành tính bách phân vị, trung vị, tứ phân vị và khoảng tứ phân vị (IQR) của mẫu số liệu bằng cách sử dụng biểu đồ phân bố tần số tương đối tích lũy.

Tham gia cuộc thảo luận?

Chưa có bài đăng nào.
Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.

Thuyết minh video