Chúng tôi đang gặp khó khăn trong việc tải các tài nguyên bên ngoài có trên trang web.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Nội dung chính

Nhận xét biểu đồ đoạn thẳng

Dữ liệu thay đổi theo thời gian được biểu diễn bằng biểu đồ đoạn thẳng. Hãy xem ví dụ về biểu đồ đoạn thẳng trong video sau. Được tạo bởi Sal Khan.

Tham gia cuộc thảo luận?

Chưa có bài đăng nào.
Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.

Thuyết minh video