If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang sử dụng bộ lọc web, vui lòng kiểm tra lại xem bộ lọc có chặn hai tên miền *.kastatic.org*.kasandbox.org hay không.

Nội dung chính

Phân tích biểu đồ tranh: màu sơn

Cùng sử dụng biểu đồ tranh để giải một bài toán có nhiều bước. Được tạo bởi Lindsay Spears.

Tham gia cuộc thảo luận?

Chưa có bài đăng nào.
Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.

Thuyết minh video

các bạn Giang được chả chín đô một giờ để sơn nhà đô thị ở bên dưới chỉ ra số giờ mà bạn ấy đã sơn những căn phòng khác nhau cho một căn nhà hỏi bạn Giang được trả bao nhiêu tiền để sơn hết phòng khách đây là một biểu đồ tranh biểu diễn cho số giờ mà Giang cần để xơ những phòng khác nhau của một căn nhà có một điều rất quan trọng là phần ghi chú này cho chúng ta biết mỗi hình vẽ chậu Sơn đại diện tương ứng cho ba giờ đồng hồ Một Câu hỏi đặt ra của chúng ta liên quan tới phòng khách nhìn vào biểu đồ thì chúng ta có thể tìm thấy phần biểu diễn cho phòng khách ở đây và hãy nhìn xem có bao nhiêu chỗ Sơn ở đây nhé nhớ rằng mỗi hình trụ sơn từng đường với 3 tiếng vậy bạn ấy đã mất 3 giờ cộng thêm ba giờ nữa tổng cộng là 6 giờ để sơn phòng khách a tiếp theo câu hỏi của chúng ta là Giang được trả bao nhiêu tiền công bao nhiêu tiền công danh được chả chín đô la cho mỗi giờ và bạn ấy đã làm việc trong 6 giờ đồng hồ vậy bạn ấy được trả Tổng cộng là 9 đô la nhưng với 69 đôla một giờ và bạn ấy đã làm 6:00 vẫy tổng cộng lá 54 Đôla và kết quả cuối cùng là bạn Giang được trả tổng cộng 54 Đôla để sơn phòng khách