Chúng tôi đang gặp khó khăn trong việc tải các tài nguyên bên ngoài có trên trang web.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Nội dung chính

Phân tích biểu đồ tranh: những quyển sổ

Cùng sử dụng biểu đồ tranh để giải một bài toán có nhiều bước. Được tạo bởi Lindsay Spears.

Tham gia cuộc thảo luận?

Chưa có bài đăng nào.
Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.

Thuyết minh video

Ừ vợ của Mai có 70 chán bạn ấy đã vẽ một biểu đồ để biểu diễn các kiểu như ghi chép của mình trên những trang mà bạn ý đã dùng vậy vợ cũng may còn lại bao nhiêu trang nhỉ Hãy cùng mình tìm ra câu trả lời nhé quyển vở của bạn ấy có 70 Trang sau đó bạn ấy đã lấy ra sử dụng nếu chúng ta tìm ra số trang bạn ấy đã sử dụng cho tới nay chúng ta sẽ tính được số trang còn lại trong vở là bao nhiêu vậy câu hỏi ở đây là bạn ấy đã sử dụng bao nhiêu trang rồi khi chúng ta không biết chính xác nhưng có một biểu đồ đây mình nghĩ rằng nó sẽ giúp chúng ta tìm ra câu trả lời đấy điều quan trọng đầu tiên đó chính là trên biểu đồ ngày ở đây nó cho chúng ta biết mỗi mảnh giấy đại diện cho 2 trang trong quyển vở của Mai vì vậy viết thơ Bạn ấy đã viết hai trang và 2 trang nữa Vì vậy bạn ấy đã sử dụng tổng cộng 4 trang để viết các bài thơ bên cạnh đó để viết báo cáo bạn ấy đã viết 2 4 6 8 10 trang Mặt khác thì viết truyện Bạn ấy đã sử dụng 2 4 6 8 10 12 14 trang bên cạnh đó bạn ấy đã viết thư trên 2468 trang ở cuối cùng với nhật ký bạn ấy đã viết 246 80 và 12 trang ở đây là những trang bạn ấy đã sử dụng cho tới nay nếu chúng ta cộng chúng lại bún trang cho biết thơ Mời trang cho biết báo cáo 14 trang cho biết chuyện 8 trang cho viết thư và 12 trang cho biết Nhật Ký Nó sẽ nói cho chúng ta biết bạn ấy đã sử dụng bao nhiêu trang cho đến nay khi đó các bạn chỉ cần lấy số trang ban đầu là 70 - những trang đã sử dụng chúng ta sẽ được kết quả cuối cùng giờ các bạn hãy in tổng số trang bạn ấy đã sử dụng bạn ấy đã sử dụng 4 cha để viết thơ Người trang cho biết báo cáo 14 trang cho chuyện 8 trang để viết thư và 12 trang để viết nhật ký Nếu chúng ta cộng chúng hãy bắt đầu với hàng đơn vị trước hai đơn vị cộng 8 đơn vị là 10 đơn vị 10 đơn vị cộng bốn là 14 đơn vị cộng thêm không vẫn là 14 đơn vị cộng thêm bốn là 18 đơn vị tiếp theo Hãy cộng đến hàng chục một chục tí nữa là hai chục hoặc 20 cộng thêm 10 là ba chục hoặc 30 bạn ấy có 18 đơn vị cộng với ba chục vậy bạn ấy đã sử dụng tổng cộng 48 trang cho tới nay nếu chúng ta lấy 70 trang sử đi 48 trang chúng ta sẽ biết được quyển vở còn lại bao nhiêu trang bên cạnh đó chúng ta có thể sử dụng một cách tính khác đó chính là đếm lên chúng ta có thể nói chúng ta có 48 chắc đã sử dụng giờ hãy đếm lên 70 Trang Ừ để có thể biết được còn bao nhiêu trang trong quyển vở Nếu chúng ta đến từ 48 đến 50 đó chính là hai trang và từ 50 đến 70 là 20 trang nữa vậy bạn thấy có tổng cộng 22 trang nữa còn lại trong quyển vở