Chúng tôi đang gặp khó khăn trong việc tải các tài nguyên bên ngoài có trên trang web.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Nội dung chính

Đọc biểu đồ tranh (bài tập giải trong nhiều bước)

Vấn đề

Bạn Thanh đếm số bọ rùa trên mỗi cây trong vườn, sau đó làm thành biểu đồ bên dưới.
=5bọ rùa
Nếu 10 con bọ rùa bay từ cây xà lách sang cỏ linh lăng, 2 loại cây nào sẽ có cùng số bọ rùa?
Chọn 2 đáp án: