If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang sử dụng bộ lọc web, vui lòng kiểm tra lại xem bộ lọc có chặn hai tên miền *.kastatic.org*.kasandbox.org hay không.

Nội dung chính

Đọc biểu đồ cột: bài tập giải trong hai bước

Vấn đề

Biểu đồ bên dưới thể hiện số lượng cún đến tham dự Ngày Hội Cún Con mỗi ngày trong tuần.
Điền vào ô trống.
Thứ mấy có số cún tham dự Ngày Hội Cún Con bằng với tổng số cún tham dự vào thứ Hai và thứ Tư?
Chọn 1 đáp án: