If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Toán lớp 9 (Việt Nam)

Khóa học: Toán lớp 9 (Việt Nam) > Chương 5

Bài học 2: Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn

Minh họa hình học tập nghiệm của hệ phương trình

Vấn đề

Ước lượng nghiệm của hệ phương trình.
Bạn có thể sử dụng hình vẽ bên dưới để tìm ra đáp án.
{y=x+2y=3x4
Chọn 1 đáp án:
Gặp khó khăn?
Gặp khó khăn?