If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Toán lớp 9 (Việt Nam)

Khóa học: Toán lớp 9 (Việt Nam) > Chương 5

Bài học 2: Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn

Tìm số nghiệm của hệ phương trình bằng minh họa hình học

Vấn đề

Hệ phương trình sau có bao nhiêu nghiệm?
Bạn có thể dựa vào hình vẽ bên dưới để tìm câu trả lời.
{x+2y=22x+4y=8
Chọn 1 đáp án:
Gặp khó khăn?
Gặp khó khăn?