Chúng tôi đang gặp khó khăn trong việc tải các tài nguyên bên ngoài có trên trang web.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Nội dung chính

Giới thiệu về các giao điểm của đồ thị với các trục tọa độ

Tìm hiểu về giao điểm của đồ thị với trục Ox và Oy. Phương trình được dùng trong video này là y = 0.5x - 3 và 5x + 6y = 30.

Tham gia cuộc thảo luận?

Chưa có bài đăng nào.
Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.

Thuyết minh video