Chúng tôi đang gặp khó khăn trong việc tải các tài nguyên bên ngoài có trên trang web.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Nội dung chính

Chứng minh: quan hệ vuông góc giữa bán kính và dây (tiếp theo)

Chứng minh rằng, trong một đường tròn, bán kính vuông góc với một dây thì đi qua trung điểm của dây ấy. Chứng minh này sử dụng trường hợp bằng nhau cạnh huyền - cạnh góc vuông của tam giác vuông. Được tạo bởi Sal Khan.

Tham gia cuộc thảo luận?

Chưa có bài đăng nào.
Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.

Thuyết minh video