If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang sử dụng bộ lọc web, vui lòng kiểm tra lại xem bộ lọc có chặn hai tên miền *.kastatic.org*.kasandbox.org hay không.

Nội dung chính

Công thức nghiệm của phương trình bậc hai

Công thức nghiệm của phương trình bậc hai giúp chúng ta giải bất kỳ phương trình bậc hai nào. Đầu tiên, chúng ta chuyển phương trình về dạng ax²+bx+c=0, với a, b và c là các hệ số. Sau đó, chúng ta thế các hệ số này vào công thức: (-b±√(b²-4ac))/(2a). Theo dõi các ví dụ về việc sử dụng công thức để giải những phương trình khác nhau. Được tạo bởi Sal Khan.

Tham gia cuộc thảo luận?

Chưa có bài đăng nào.
Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.

Thuyết minh video