Chúng tôi đang gặp khó khăn trong việc tải các tài nguyên bên ngoài có trên trang web.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Nội dung chính

Thực hành công thức nghiệm của phương trình bậc hai

Vấn đề

Giải phương trình:
6+2x23x=8x2
Chọn 1 đáp án: