If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang sử dụng bộ lọc web, vui lòng kiểm tra lại xem bộ lọc có chặn hai tên miền *.kastatic.org*.kasandbox.org hay không.

Nội dung chính

Ôn tập về công thức nghiệm của phương trình bậc hai

Công thức nghiệm của phương trình bậc hai giúp chúng ta giải bất kỳ phương trình nào ở dạng ax^2 + bx + c = 0. Bài này ôn tập cách áp dụng công thức.

Công thức nghiệm của phương trình bậc hai là gì?

Công thức nghiệm của phương trình bậc hai dưới đây
x=b±b24ac2a
được áp dụng cho mọi phương trình bậc hai có dạng:
ax2+bx+c=0

Ví dụ:

Ta được cho một phương trình và yêu cầu tìm q:
0=7q2+2q+9
Phương trình này đã ở dạng ax2+bx+c=0, nên chúng ta có thể áp dụng công thức nghiệm của phương trình bậc hai với a=7,b=2,c=9:
q=b±b24ac2aq=2±224(7)(9)2(7)q=2±4+25214q=2±25614q=2±1614q=2+1614  ,  q=21614q=1            ,  q=97
Hãy kiểm tra cả hai nghiệm để đảm bảo chúng thỏa mãn phương trình:
q=1q=97
0=7q2+2q+90=7(1)2+2(1)+90=7(1)2+90=72+90=00=7q2+2q+90=7(97)2+2(97)+90=7(8149)+(187)+90=(817)+(187)+90=(637)+90=9+90=0
Chính xác, cả hai nghiệm đều thoả mãn phương trình.
Muốn tìm hiểu thêm về công thức nghiệm của phương trình bậc hai? Hãy xem video này.
Bài tập thực hành
Tìm x.
4+x+7x2=0
Chọn 1 đáp án:

Muốn có thêm nhiều bài luyện tập? Hãy xem thêm bài tập này.

Tham gia cuộc thảo luận?

Chưa có bài đăng nào.
Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.