If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Xác định tứ giác

Vấn đề

Những hình nào dưới đây là hình vuông?
Chọn 2 đáp án:
Gặp khó khăn?
Gặp khó khăn?