If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Ôn tập về tứ giác

Luyện tập về tứ giác: hình bình hành, hình thang, hình thoi, hình chữ nhật, và hình vuông.  Sau đó, hãy thử sức với vài bài luyện tập.

Tóm tắt về tứ giác

TênĐịnh nghĩaVí dụ
Tứ giácHình có 4 cạnh
Hình bình hànhHình có 2 cặp cạnh song song
Hình thangHình có duy nhất 1 cặp cạnh song song
Hình chữ nhậtHình có 4 góc vuông
Hình thoiHình có 4 cạnh bằng nhau
Hình vuôngHình có 4 cạnh bằng nhau và 4 góc vuông
Hãy đọc tiếp để tìm hiểu thêm về từng hình và tập phân biệt chúng!

Tứ giác là gì?

Tứ giác là hình khép kín có 4 cạnh.
Những hình dưới đây là tứ giác:
A shape with four sides. The shape has one set of parallel sides and does not have any right angles.
A shape with four sides. The adjacent sides are of unequal length. The shape has two sets of parallel sides and does not have any right angles.
Những hình dưới đây KHÔNG phải là tứ giác:
An open shape with five sides.
A shape with five sides of equal length.
Hình start color #e84d39, start text, t, h, ứ, space, n, h, a, with, \^, on top, with, \', on top, t, end text, end color #e84d39 không khép kín.
Hình start color #e07d10, start text, t, h, ứ, space, h, a, i, end text, end color #e07d105 cạnh.

Bài luyện tập 1: Nhận diện tứ giác

Bài 1A
  • Current
Hai hình nào sau đây là hình tứ giác?
Chọn tất cả đáp án đúng:

Muốn tìm hiểu thêm về tứ giác? Nhấn vào các video này:
Các loại tứ giác
Tính chất của tứ giác
Phân loại tứ giác

Hình bình hành là gì?

Hình bình hành là tứ giác có 2 cặp cạnh song song. Trong những hình này, những cạnh cùng màu song song với nhau.
A shape with four sides of equal length. The shape has two sets of parallel sides and does not have right angles.
A shape with four sides. The adjacent sides are of unequal length. The shape has two sets of parallel sides and has four right angles.
A shape with four sides of equal length. The shape has two sets of parallel sides and has four right angles.

Bài luyện tập 2: Nhận diện hình bình hành

Bài 2A
  • Current
Hai hình nào sau đây là hình bình hành?
Chọn tất cả đáp án đúng:

Hình thang là gì?

Hình thang là tứ giác có đúng start color #1fab54, 1, start text, space, c, ặ, p, space, c, ạ, n, h, space, s, o, n, g, space, s, o, n, g, end text, end color #1fab54.
A shape with four sides. The shape has one set of parallel sides and does not have right angles.
A shape with four sides. The shape has one set of parallel sides and has two right angles.
Bài 3A
  • Current
Hai hình nào sau đây là hình thang?
Chọn tất cả đáp án đúng:

Hình chữ nhật là gì?

Hình chữ nhật là hình tứ giác với bốn góc vuông.
A shape with four sides of equal length. The shape has two sets of parallel sides and has four right angles.
A shape with four sides. The adjacent sides are of unequal length. The shape has two sets of parallel sides and has four right angles.
Bài 4A
  • Current
Hai hình nào dưới đây là hình chữ nhật?
Chọn tất cả đáp án đúng:

Hình thoi là gì?

Hình thoi là tứ giác có 4 cạnh bằng nhau.
A shape with four sides of equal length. The shape has two sets of parallel sides and does not have right angles.
A shape with four sides of equal length. The shape has two sets of parallel sides and has four right angles.
Bài 5A
  • Current
Hai trong số những hình nào dưới đây là hình thoi?
Chọn tất cả đáp án đúng:

Hình vuông là gì?

Hình vuông là tứ giác với 4 cạnh bằng nhau và 4 góc vuông.
A shape with four sides of equal length. The shape has two sets of parallel sides and has four right angles.
A shape with four sides of equal length. The shape has two sets of parallel sides and has four right angles.
Bài 6A
  • Current
Hai hình nào dưới đây là hình vuông?
Chọn tất cả đáp án đúng:

Bài luyện tập 7: Tổng kết lại

Bài 7A
  • Current
Tất cả hình bình hành có các cạnh đối nhau song song và bằng nhau.
Những hình tứ giác nào dưới đây là hình bình hành?
Dấu mũi tên biểu thị hai cạnh đối nhau song song với nhau.
Hình bình hành
Không là hình bình hành

Muốn làm thêm nhiều bài như thế này? Nhấn vào những bài tập này:
Nhận diện tứ giác
Các loại tứ giác
Phân loại tứ giác

Tham gia cuộc thảo luận?

Chưa có bài đăng nào.
Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.