If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Nhận dạng tứ giác

Phân biệt các hình tứ giác đặc biệt: hình chữ nhật, hình thoi, và hình vuông. 

Hình tứ giác

Tứ giác là 1 hình đa giác có 4 cạnh và 4 góc.

Tìm hiểu một vài ví dụ

Đây là một vài ví dụ về tứ giác:
A shape with 4 sides. The direction of each side is as follows, beginning at the top and continuing in a clockwise pattern: straight line to the right, straight line down, straight line to the left, straight line up and right.
A shape with 4 sides. The direction of each side is as follows, beginning at the top and continuing in a clockwise pattern: straight line to the right, straight line down, straight line to the left, straight line up.
A shape with 4 sides. The direction of each side is as follows, beginning at the top and continuing in a clockwise pattern: straight line down and right, straight line down and left, straight line up and left, straight line up and right.

Hãy tự mình thử nhé

Hình nào sau đây là hình tứ giác?
Chọn tất cả đáp án đúng:

Dạng đặc biệt của tứ giác

Một số tứ giác có tên gọi đặc biệt như hình chữ nhật, hình thoi, và hình vuông. Hãy tìm hiểu về chúng!

Hình chữ nhật

Hình chữ nhật có đặc điểm gì?
  • Có bốn góc vuông.
  • Có bốn cạnh bởi vì nó là một tứ giác.

Tìm hiểu thêm một vài ví dụ

Đây là một vài ví dụ về hình chữ nhật:
A smaller horizontal rectangle.
A vertical rectangle.
A larger horizontal rectangle.

Hãy tự mình thử nhé

Hai hình nào dưới đây là hình chữ nhật?
Chọn tất cả đáp án đúng:

Câu hỏi nâng cao

Ta hãy xem xét thêm một hình nữa:
A shape with 4 equal sides and 4 right angles.
Hình này có phải tứ giác không?
Chọn 1 đáp án:

Hình này có bốn góc vuông không?
Chọn 1 đáp án:

Vậy, hình đó có phải là hình chữ nhật không?
Chọn 1 đáp án:

Hình thoi

Hình thoi có đặc điểm gì?
  • Tất cả các cạnh bằng nhau.
  • Có bốn cạnh bởi vì nó là một hình tứ giác.

Tìm hiểu thêm một vài ví dụ

Đây là một vài ví dụ về hình thoi:
A shape with 4 equal sides and no right angles. The direction of each side is as follows, beginning at the top and continuing in a clockwise pattern: straight line to the right, straight line down and right, straight line to the left, straight line up and left.
A shape with 4 equal sides and no right angles. The direction of each side is as follows, beginning at the top and continuing in a clockwise pattern: straight line down and right, straight line down and left, straight line up and left, straight line up and right.
A shape with 4 equal sides and 4 right angles. The direction of each side is as follows, beginning at the top and continuing in a clockwise pattern: straight line to the right, straight line down, straight line to the left, straight line up.

Hãy tự mình thử nhé

Những hình nào dưới đây là hình thoi?
Chọn tất cả đáp án đúng:

Hình vuông

Hình vuông có đặc điểm gì?
  • Tất cả các cạnh có chiều dài bằng nhau.
  • Có bốn góc vuông.
  • Có bốn cạnh bởi vì nó là hình tứ giác.

Tìm hiểu thêm một vài ví dụ

Đây là một vài ví dụ về hình vuông:
A larger shape with 4 equal sides and 4 right angles. The direction of each side is as follows, beginning at the top and continuing in a clockwise pattern: straight line to the right, straight line down, straight line to the left, straight line up.
A shape with 4 equal sides and 4 right angles. The direction of each side is as follows, beginning at the top and continuing in a clockwise pattern: straight line down and right, straight line down and left, straight line up and left, straight line up and right.
A smaller shape with 4 equal sides and 4 right angles. The direction of each side is as follows, beginning at the top and continuing in a clockwise pattern: straight line to the right, straight line down, straight line to the left, straight line up.

Hãy tự mình thử nhé

Hình nào dưới đây là hình vuông?
Chọn tất cả đáp án đúng:

Câu hỏi nâng cao 1

Kéo các điểm để tạo ra một hình, sao cho hình đó vừa là một hình chữ nhật, vừa là hình thoi.

Câu hỏi nâng cao 2

Những điều nào sau đây miêu tả hình này?
A shape with 4 equal sides and 4 right angles. The direction of each side is as follows, beginning at the top and continuing in a clockwise pattern: straight line down and right, straight line down and left, straight line up and left, straight line up and right.
Chọn tất cả đáp án đúng:

Tham gia cuộc thảo luận?

Chưa có bài đăng nào.
Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.