If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Trực giác về công thức tính thể tích hình chóp

Thể tích của hình chóp bằng một phân số nhân với thể tích của hình hộp chữ nhật bao quanh nó. Chúng ta có thể tìm phân số này bằng cách chia một hình hộp chữ nhật thành nhiều hình chóp. Được tạo bởi Sal Khan.

Tham gia cuộc thảo luận?

Chưa có bài đăng nào.
Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.

Thuyết minh video