If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang sử dụng bộ lọc web, vui lòng kiểm tra lại xem bộ lọc có chặn hai tên miền *.kastatic.org*.kasandbox.org hay không.

Nội dung chính

Các tam giác đồng dạng (nâng cao)

Vấn đề

Tìm x.
x=
  • Đáp án của bạn nên là
  • một số nguyên như số 6
  • một phân số tối giản, như 3/5
  • một phân số tối giản có tử lớn hơn mẫu, như 7/4
  • một hỗn số, ví dụ như 1 3/4
  • Một số thập phân hữu hạn, như 0,75
  • bội của pi, như 12 pi hoặc 2/3 pi
Two triangles A B C and A D E. Triangle A B C is on top of Triangle A D E at point A. Side A C is smaller than A E and side A B is smaller than side A D. Side C B has a length of two. Side E D has a length of eleven. Side A B has a length of three. Segment B D has a length of x. Angle A B C and A D E are both ninety degrees.