Chúng tôi đang gặp khó khăn trong việc tải các tài nguyên bên ngoài có trên trang web.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Nội dung chính

Xác định các tam giác đồng dạng: cạnh

Bạn có thể cần: Máy tính

Vấn đề

Tam giác nào đồng dạng với ABC?
Chọn 1 đáp án: